NOEN SJAKKTIPS ETTER LARVIKSMESTERSKAPET I SKOLESJAKK

 

Før partiet hilser de to motstanderne på hverandre. Etter partiet tar man også hverandre i hånden.

 

Man trykker (ikke for kraftig!) på klokken med samme hånd som man utførte trekket med.

 

Dersom man rører en brikke skal denne brikken flyttes (Så sant det er mulig å flytte den).

 

Når man slipper brikken på et nytt felt er trekket utført og kan ikke gjøres om.

 

Dersom motstanderen gjør et ulovlig trekk skal man si fra. Står man i patt sier man også fra og får remis (uavgjort). Det samme gjør man dersom for eksempel samme stilling har oppstått tre ganger i samme parti. Da blir det uavgjort.

 

Man kan, om man vil, ”tilby remis” ved å si dette etter at man har gjort et trekk. Da kan motstanderen akseptere dette (det blir uavgjort), eller ikke akseptere det (man spiller videre).

 

I et hurtigsjakkparti har man 15 minutter på partiet. Et sjakkparti varer ofte mellom 30 og 50 trekk. Da har man altså i hurtigsjakk ca. 20 sekunder på hvert trekk.

 

NOEN TIPS FOR Å BLI BEDRE I SJAKK

Jeg så at alle kan trene mer på å sette raskt sjakk matt med dronning og konge mot konge, eller med tårn og konge mot konge. (NB: Man skal jage kongen ut til kanten ved hjelp av offiseren/egen konge. Pass opp for ”patt”!)

ÅPNINGEN:

I åpningen bør man aller først gjerne flytte sentrumsbøndene fremover, om det blir mulig. Springere og løpere bør så flyttes (utvikles) tidlig i partiet (Gjerne minst en springer før løperne). Det er viktig å ha kontroll over sentrum. Dronningen bør ikke for tidlig i spill, men kan etter hvert finne en ny god posisjon slik at det blir kontakt mellom de to tårnene. Kongen bør ganske raskt komme i sikkerhet ved rokade (kort eller lang). En og samme brikke bør ikke flyttes for mange ganger i åpningsfasen fordi utvikling av alle brikker er viktig.

MIDTSPILLET:

Man bør ha kontroll over sentrum, og legge en plan: Hvilken side av brettet bør man spille på? Hvilke linjer bør tårnene stå i (Helst de åpne eller nesten åpne linjene)? Hvilke bønder kan flyttes fremover slik at man får gode felter for offiserene? Kan man skaffe seg en beskyttet ”utpost” for offiserene? Kan man angripe kongen for eksempel med en ”bondestorm”? Hvordan kan man sikre at man har best bondestilling før sluttspillet begynner? Hvilke offiserer er sterke og svake i akkurat denne stillingen? (Man bytter ut de svake og tar vare på de sterke offiserene).

SLUTTSPILLET:

Tårnene må bli aktive. De er veldig sterke på syvende (andre) rad der mange av motstanderens bønder ofte fortsatt står. De liker seg godt på åpne linjer og rader. Kongen bør nå også bli aktiv. Den blir sterkere og sterkere etter hvert som offiserer forsvinner. Ofte blir det en kamp om å få ny dronning. Den som er mest aktiv (med for eksempel kongen og tårnet) har best sjanser. ”Fribønder” er farlige kandidater til å bli dronning og må henholdsvis støttes og hindres. Tårnene bør ofte settes i linja bak fribønder, og i bondesluttspill bør kongen oftest komme seg fremfor egne fribønder.

TAKTIKK:

I sjakk på skolenivå er det oftest den som er best på taktikk (kombinasjoner av ulike slag) som vinner. Ved hjelp av taktikk vinner en gjerne materiell (brikker), og til slutt hele partiet.

Taktikk kan man trene på med for eksempel å løse sjakkoppgaver, som for eksempel ”matt i en” og ”matt i to” o.s.b. Når man kjenner de ulike taktiske temaene godt, kan man raskt se mulighetene i de partiene man spiller. Spennende taktiske tema er for eksempel:

-Ulike matt-typer: Baklinjematt, Kvelermatt o.s.b.

-Bindinger

-Spyd

-Dobbeltangrep (for eksempel ”gafler”)

-Avdekkere

-Sperrer

-Linjeåpninger

 

Til slutt litt om

FELTET F7:

Flere av partiene i turneringen så jeg ble vunnet ved at den som hadde hvit satte matt med dronningen sin på feltet f7. Det er det svakeste punktet i sort sin kongestilling ved starten av partiet: Bare kongen beskytter det feltet. Dersom hvit angriper mot f7 bør sort forsvare dette punktet ved for eksempel å sette springeren på f6 (f-linja er da stengt), dekke f7 med en offiser, kanskje sette en bonde på e6, rokere tidlig nok o.s.b. (Det svakeste punktet i hvits kongestilling når partiet starter er f2).

 

Bjarte E.

Larvik Sjakklubb -nov2009